Dates Passed

Sleutels tot herstel na misbruik

De gevolgen van misbruik, in welke vorm dan ook, zijn enorm. Een leven gekenmerkt door verwarring, schuld en zelf-afwijzing is vaak het gevolg. Als u betrokken bent bij misbruikte mensen, of voor hen bidt, dan is deze cursus voor u. Het geeft ook inzicht in uw eigen situatie als u zelf misbruikt bent. Dit kan een belangrijk onderdeel zijn van het vrijkomen van de gevolgen ervan en in het ontvangen van volledige genezing.

Alhoewel er geen tijd is voor diep gebedspastoraat zal er wel mogelijkheid worden geboden om re reageren op het onderwijs, gebed te ontvangen en stappen te nemen op weg naar genezing.

Het onderwijs dat gegeven wordt is het product van vele jaren
ervaring in pastorale begeleiding van diep gebroken mensen. Deze gebrokenheid was vaak het gevolg van misbruik.

Getuigenis

Eén van de mensen die deze cursus bijwoonde zei:

"I heb nu een veel beter begrip van misbruik. God heeft mij aangeraakt en mij genezen van de pijn waar ik 26 jaar mee heb rondgelopen."

Onderwerpen zijn o.a.

Fysiek Misbruik

Kijkt naar de kern van aggressief gedrag. Laat zien hoe de emotionele littekens van fysiek misbruik het leven kunnen beheersen, soms in zoverre mate dat men zelf ook aggressief wordt.

Verbaal Misbruik

Het gesproken woordt heeft kracht. Legt uit hoe beschuldiging, kritiek, veroordeling of woorden gesproken in boosheid als een vloek kunnen werken.

Seksueel Misbruik

Introduceert het concept van seksueel misbruik. Geeft een overzicht van de verschillende vormen van dit type misbruik, en de gevolgen ervan.

Emotioneel Misbruik

Wat emotioneel misbruik betekent, en de beschadiging die het kan veroorzaken door negatieve emotionele ervaringen.

Geestelijk Misbruik

Legt het verschil uit tussen leiderschap zoals God het heeft bedoeld  en geestelijk misbruik. Maar ook hoe mensen in een positie van geestelijke autoriteit misbruikt kunnen worden door de mensen voor wie ze zorgen.

Misbruik heeft o.a. verwarring, schuld en zelf-afwijzing tot gevolg. De cursus rijkt belangrijke stappen en principes aan die hoop en genezing kunnen brengen aan iedereen die misbruik heeft ervaren. Tijdens de ministry-avond is er mogelijkheid om te reageren op het onderwijs en gebed te ontvangen.

Dates, Venue & Registration ->

Quicklinks

Sign up for free Newsletters

Nieuwsbrief van Ellel Ministries Nederland
Subscribe to our newsletter
* indicates required

Sleutels tot herstel na misbruik

Sleutels tot herstel na misbruik

Upcoming Events

 
Spirit Empowered Living 1 [Audio CD] Spirit Empowered Living 1 [Audio CD]
Jim Graham
£4.00 (approx €4.67)

The Truth Stick The Truth Stick
Peter Horrobin
£9.99 (approx €11.67)

Faith For The Impossible [MP3 Download] Faith For The Impossible [MP3 Download]
Peter Horrobin
£3.59 (approx €4.19)

Listening with Understanding Listening with Understanding
Clifford Hall
£5.99 (approx €7.00)
A short clip from Founder & International Director Peter Horrobin - find all the books he recommends on our shop at
http://shop.ellelministries.org